LCC PHARM je farmaceutska kompanija iz Beograda sa fokusom na kozmetiku sa specijalnom namenom, dijetetiku i OTC program. Medicus curat, natura sanat. Doktor pomaže, priroda leči. Cilj postojanja same kompanije je da se nađe rešenje iz prirode za razne zdravstvene tegobe. Koristimo biljne preparate u službi lečenja gde kroz stalna istraživanja, pronalaženja i unapređenja proizvoda brinemo o zdravlju i dobrobiti ljudi. Kompanija ima tendenciju rasta i širenja u regionu, a o kvalitetu samih proizvoda govore stalni kupci.

MISIJA: Plasirati proizvode koji prate svetski kvalitet a prilagođeni su srpskim cenovnim standardima.

VIZIJA: Verujemo da klijent uvek prepozna kvalitetan proizvod. Tu smo da ga učinimo dostupnim. Zadovoljan korisnik postaje stalni kupac. Kvalitet je naš ključ uspeha.

Mapa pokrivenosti